7 de gen. 2012

Memòria del passat i memòria per a l'esdevenidorDe fa bastants anys, l'interés per la literatura del jo, particularment en les èpoques pretèrites, ha anat guanyant adeptes. Des dels àmbits de la història, la filologia o la psicologia, s'han fet nombroses i enriquidores aportacions. En especial, des de la història de la vida privada i des de la història de la cultura. Tant a Catalunya com al País Valencià, les Illes Balears o la Catalunya Nord, la recerca més o menys sistemàtica durant les darreres dècades ens ha mostrat que la nostra literatura memorialística no sols existeix, sinó que és ben rica. Amb un nucli molt actiu a la Catalunya Vella, però amb mostres interessantíssimes a la resta dels territoris on es parla la nostra llengua, i amb peces de gran relleu per a pràcticament tots els segles, des de l'edat mitjana a la renaixença. I, també, en èpoques més recents.

Per altra banda, s'han anat fent aportacions molt variades, al coneixement d'aquests textos, des de l'esforç i els interessos personals dels diferents investigadors del passat més pròxim o dels nostres dies i, en moltes ocasions, sense la repercussió que els resultats demanaven. Especialment, en terres valencianes on, tot i les mostres excel·lents de dietarística de l'Edat Mitjana i de l'Edat Moderna -en català o en castellà, des de finals del XVI-, no hem aconseguit encara vertebrar grups de recerca i d'investigació que ens conduesquen a un coneixement tan exhaustiu com siga possible sobre el gènere. Per dir-ho d'alguna manera, sóc conscient que encara es conserven als nostres arxius i biblioteques materials oblidats o pràcticament desconeguts que seran de gran interés per conéixer la memòria privada dels valencians del passat. I cal començar a rescatar-los, a través d'un esforç conjunt i continuat.

En la mesura que, durant més de vint anys, m'hi he dedicat a anar publicant, ça i llà, papers sobre el tema -edicions, estudis, articles, etc.-, i animat per amics i altres estudiosos d'aquest àmbit, m'he decidit, finalment, a fer aquesta provatura que ara us presente. Tant de bo siga profitosa per a tots!

Així, aquest bloc on-line estarà dedicat a recollir i publicar notícies sobre la literatura memorialística valenciana des dels orígens als nostres dies, i, especialment, a difondre les dades sobre manuscrits o edicions amb textos del que es coneix com escrits adreçats a conservar la memòria personal, sobretot dels segles XIV-XIX. Una etiqueta, la de memòria personal, que serà entesa en un sentit ben laxe, tenint en compte les diferents accepcions que s'han fet i, sempre, amb la intenció de poder incorporar materials de tota mena, sempre que siguen de relleu per al nostre propòsit. Per tant, llibres de memòries, dietaris, llibres de família, llibres de compte i raó, anotacions memorialístiques disperses, autobiografies, vides, confessions, llibres de viatge, relacions, diaris, noticiaris, genealogies, epístoles, etc. podran ser objecte de la nostra atenció.

Per altra banda, qualsevol aportació que es vulga fer, s'haurà de remetre als editors que, després de considerar la seua oportunitat, publicaran el text en Literatura Memorialística Valenciana (LiMeVal). Ara com ara, LiMeVal és un projecte joveníssim. I, per això mateix, obert a les col·laboracions de tots vosaltres, sempre que siguen rigoroses i solvents. Unes aportacions que podran revestir diferents formats i que, potser, en un futur no massa remot, generaran una autèntica revista electrònica sobre la literatura memorialística a les nostres terres i, si és el cas, amb la inclusió de contribucions sobre altres memòries de països i cultures veïnes. Uns formats que podríem enquadrar en diferents categories: articles -entre 10 i 20 fulls-, pòsters -menors de 10 fulls- i notícies -de dimensions clarament més reduïdes. També donarem cabuda a reproduccions fotogràfiques o escanejades de textos antics (facsímils), ressenyes de publicacions -recents o no- d'interés sobre el tema o, senzillament, aportacions d'enllaços que puguen ser interessants per a tots nosaltres. Abans d'enviar qualsevol aportació, es recomana la consulta de les Normes de redacció d'originals. També es podran publicar textos ja editats anteriorment, sempre que es compte amb l'autorització de la revista on inicialment haja estat publicat el text.

Espere, sincerament, que aquest projecte que ara comença, més que arribar a un port, a una fi concreta, navegue. En el trajecte, ens podrem enriquir d'experiències i coneixements i aprofitarem, també, per deixar memòria per a l'esdevenidor -com feien els nostres predecessors- sobre el temps que ens ha tocat viure. Valga, doncs, aquesta primera entrada en el nostre bloc com una mena de Call for papers. Hi esteu convidats a participar.
Vicent Josep Escartí
 Universitat de València
vicent.j.escarti@uv.es